Search

शैक्षणिक व्यवस्थेचे परिवर्तन

शिक्षणातून परिवर्तन होण्यासाठी शैक्षणिक व्यवस्थेचे परिवर्तन व्हायला पाहिजे.

संस्कृत शिकण्यात किती मुलांना रस असेल शंकाच आहे पण शाळेत तेही शिकवलं जातं. अगदीच संस्कृत अभ्यासक्रमात ठेवायचंच असेल तर इंग्लिश सोडून दुसऱ्याही फ्रेंच, जर्मन, जपानी अशा भाषा शाळेत शिकवल्या